Algemene Voorwaarden

Om gebruik te maken van HUSM, moeten er aan de volgende algemene voorwaarden worden voldaan

1. Aansprakelijkheid

Hondenuitlaatservice Middelburg is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uw hond oploopt of veroorzaakt tijdens het wandelen/oppassen, tenzij er sprake is van grove schuld.

2. Vaccinatie

Alle honden moeten voorzien zijn van een geldige vaccinatie en tijdige vlooien- en tekenbestrijding i.v.m. gezondheidsoverwegingen.

3. Uitsluiting

Wij laten geen honden uit die met regelmaat agressief gedrag vertonen of honden die een virus of bacteriële ziekte bij zich dragen zoals parvo, kennelhoest of de ziekte van Weil.

4. Afspraak

Graag vernemen wij 48 uur of langer van tevoren van u de de dagen en tijdstippen waarop u van onze diensten gebruik wenst te maken, zodat wij voldoende tijd hebben om een uitlaat- of oppasdienst in te plannen. Uiteraard doen wij onze uiterste best om u te allen tijde van dienst te zijn. Desalniettemin kunnen wij niet garanderen dat er een uitlater of oppasser beschikbaar is op een door u gekozen dag of tijdstip. Afzeggen dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Anders wordt (een deel van) de afspraak in rekening gebracht.

5. Sleutel

Hondenuitlaatservice Middelburg heeft toestemming om met de sleutel de woning te betreden met als doel de hond op te halen, terug te brengen en te verzorgen. De sleutel zal niet zijn voorzien van adresgegevens. De sleutel kan worden doorgegeven aan een collega, die de sleutel na de wandeling teruggeeft aan de persoon van wie hij/zij de sleutel heeft ontvangen.
Hondenuitlaatservice Middelburg wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade en/of inbraak die tijdens het bezitten van de sleutel aan de woning zelf en/of inboedel in en rond de woning wordt toegebracht, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove schuld. Tevens wordt Hondenuitlaatservice Middelburg niet aansprakelijk gesteld voor de gevolgen die kunnen ontstaan door verlies of zoekraken van de sleutel.
Duplicaten van de huissleutel kunnen alleen worden gemaakt met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De sleutel zal direct persoonlijk worden geretourneerd indien de eigenaar hierom vraagt.

6. Betaling

U ontvangt van ons per e-mail een factuur voor de door ons geleverde dienst. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen. Als wij het geld niet op tijd ontvangen, krijgt u van ons een herinnering. Hierna kunnen wij administratiekosten berekenen. Vaste klanten ontvangen een factuur ca. 7 dagen voor het einde van de maand voor de gehele maand.

Charly